Moet Dat Nou Z!?

Anders omgaan met ongewenst gedrag

MOET DAT NOU Z!? is een veelgehoorde reactie op lastig gedrag waar we mee geconfronteerd worden. Tenminste, als we er al iets van zeggen, want MOET DAT NOU Z!? is ook een veelgehoorde vraag over onze eigen aanpak van dat ongewenst gedrag. Hoe goed bedoeld ook, beide aanpakken leiden maar zelden tot een effectieve afloop.

Wat is Moet Dat Nou Z!?

De meest gebruikte reactie op ongewenst gedrag is ongewenst gedrag! Vaak reageren we zeer emotioneel. Als we worden "overvallen" door het lastige gedrag, staan we met de mond vol tanden ofwel we reageren erg fel van de schrik.
Anderzijds hebben we soms zo'n groot gevoel voor rechtvaardigheid dat we direct orde en discipline willen afdwingen. Steeds vaker staat de benodigde energie en het verkregen effect niet in verhouding.

MOET DAT NOU Z!? is een veelgehoorde reactie op lastig gedrag waar we mee geconfronteerd worden. Als we er al iets van zeggen, want MOET DAT NOU Z!? is ook een veelgehoorde vraag over onze eigen aanpak van dat ongewenst gedrag.

Hoe goed bedoeld ook, beide aanpakken leiden maar zelden tot een effectieve afloop.

Rogier Nebbeling MOET DAT NOU Z!? is een trainingsmethode om op een interactieve en onderhoudende manier cursisten in grote groepen (tot 80 pers!) verbaal slagvaardig te maken, speciaal in alledaagse lastige situaties. U maakt kennis met de unieke ZIT©-methode om "anders" om te gaan met ongewenst gedrag. Gn nieuwerwetse oplossing voor geweld en agressie, maar een natuurlijke en persoonlijke manier van omgaan met allerlei ongewenste gedragingen. Door twee ervaren entertrainers, met een snelle presentatie en met herkenbare praktijkvoorbeelden wordt u geprikkeld uw eigen "andere" reactie op ongewenst gedrag te ontwikkelen. Door middel van zelfreflectie, mini-enquetes, brainstormen en discussie met andere cursisten, korte sketches, praktijkvoorbeelden, uitwisselen van ervaringen, tips en "duivelse" dilemma's wordt u uitgedaagd uw eigen stijl te bepalen. Een stijl die zich hopelijk steeds verder ontwikkelt maar die zeker ook direct toepasbaar is.

Servaas van der Zijden Hoe komt het dat sommigen in een oogwenk de situatie positief kunnen benvloeden en anderen dat maar moeizaam of zelfs helemaal niet lukt? Belangrijk kenmerk van gedrag is dat het altijd voort komt uit een bepaalde persoonlijke behoefte of wens. Een succesfactor om met gedrag om te gaan is het principe "medestand in plaats van tegenstand". Bij lastig gedrag is het echter moeilijk dit principe toe te passen of vol te houden!! Toch kan het. Zeker als u ooit heeft ervaren hoe effectief een positieve benadering blijkt te zijn, weet u dat dit juist energie gft en een prettige(r) werksfeer oplevert.

In dit trainevent dat een mix is van een seminar, een congres, een workshop en een training waarbij humor niet wordt geschuwd, leert u in de drie heldere stappen van de ZIT©-methode:

  1. Objectief waar te nemen; zonder oordeel of veroordeling;
  2. Begrip te tonen op een zr ontwapenende manier;
  3. Om te buigen naar gewenst gedrag of naar oplossingen.

U bepaalt natuurlijk altijd zelf f en he u reageert op gedrag van anderen. U beschikt na deze belevenis over tips, tools en ideen om bewust te kiezen voor effectief gedrag als reactie op alledaagse ongewenste gedragingen.

De zeven inzichten van de ZIT© Methode
  1. Ongewenst gedrag is een wens
  2. Gedrag beinvloedt gedrag
  3. Van emotioneel naar rationeel
  4. Bij ongewenst gedrag, kunt je gaan 'ZITten'
  5. De verleden tijd van aanvallen is aanvoelen
  6. Gewenst gedrag kun je niet afdwingen, maar wel laten kiezen
  7. Ongewenst gedrag is een kropje sla...

Het MOET DAT NOU Z!? trainevent is een een aaneenschakeling van leermomenten maar kan ook dienen als spin-off voor persoonlijke training en coaching in kleiner groepsverband op basis van open inschrijving maar vooral als maatwerk in de vorm van een incompany bedrijfstraining.

Enkele opties:

Vraag nu naar uw mogelijkheden, neem contact met ons op!

© 2017 Nebbeling Training Center | Site: Baart Internet Services